شیعه بوک
کتابخانه تخصصی کتب منبع شیعیان به صورت موضوع بندی شده که کتابها را به صورت pdf ارائه می نماید
این کتابخانه عربی می باشد و تصویر روی جلد و pdf و همچنین چند تصویر از متن کتاب را در بخش معرفی کتاب نمایش می دهد