تحمیل PDF مشخصات کتاب فهرست کتاب  تصویر کتاب  دانلود تصویر
الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب

اسم کتاب: معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواه، ج ۱
مؤلف: الخوئی - متوفی ۱۴۱۴
نوع مستند: کتاب
اقسام: کتابخانه شیعه - علوم حدیث - رجال -
ناشر: قم، دفتر آیه الله العظمی الخوئی
بازدید: ۳۵۴
از صفحه: ۸ تا صفحه ۴۸۲
جلد: ۱
تعداد جلد: ۲۴
لینک کتاب الکترونیکی: download

معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواه المجلد 1
اشاره
سرشناسه : خوئی، سید ابوالقاسم، 1278 - 1371.
عنوان و نام پدیدآور : معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواه / ابوالقاسم الموسوی الخوئی.
مشخصات نشر : قم:دفتر آیه الله العظمی الخوئی ، 1409ق. = 1989م. = 1368-
مشخصات ظاهری : ج.
یادداشت : عربی.
یادداشت : ج.2 تا 23 (چاپ چهارم: 1409ق.= 1989م.= 1368).
یادداشت : ج.17 (چاپ اول: 1978م. = 1357).ص: 482
یادداشت : جلد هفدهم کتاب حاضر توسط مطبه الآداب منتشر شده است.
موضوع : محدثان شیعه
رده بندی کنگره : BP115/خ9م6 1368
رده بندی دیویی : 297/2924
شماره کتابشناسی ملی : 1622320


الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
 تحمیل PDF مشخصات کتاب فهرست کتاب  تصویر کتاب  دانلود تصویر